Všeobecné obchodní podmínky

Důležitá upozornění/informace o objednávkách:

* V případě plného obsazení budete ubytováni ve stejné kategorii v okruhu nejvýše 10 km.

** Přeprava zavazadel od minimálně 2 osob. Povinné pro všechny účastníky cest. Pouze 1 kus zavazadla na osobu. Bezplatný transport zavazadel od hotelu Zum Goldenen Schiff na nádraží v Ennsu.

*** Ceny bez místní daně

Ceny:

Uvedené ceny jsou v eurech včetně daně z přidané hodnoty.
Místní daň není zahrnuta v ceně a musí být zaplacena přímo pronajímateli.

Slevy pro děti:

Děti do 15 let včetně mají slevu 20%, jsou-li ubytovány v pokoji rodičů.
Přeprava zavazadel: € 40,- na jedno dítě

Objednávka/způsob platby:

Nabídku je možné objednat jen prostřednictvím Turistického svazu Radstadt s uvedením požadovaného termínu a požadovaných služeb. Po odeslání objednávky od nás obratem obdržíte potvrzení rezervace s prosbou o poukázání zálohy ve výši 20% z celkové ceny. Záloha je splatná nejdříve 11 měsíců před sjednaným koncem cesty a činí 20% z celkové ceny resp. V rámci těchto 11 měsíců obratem po obdržení potvrzení rezervace. Připsáním zálohy na náš bankovní účet současně přijímáte Všeobecné obchodní podmínky. Po připsání zálohy je rezervace závazná. Doplatek je splatný nejdříve 20 dni před nástupem cesty. Zálohy resp. doplatky mimo tento rámec nesmí být vyžadovány a nejsou zajištěny. Garantem nebo pojišťovatelem je obec Radstadt (bankovní záruka ze dne 12. 06. 2003).

New EasySummer Cancellation

Flexible cancellation of Summer Holidays 2020
Anticipation is known to be the greatest joy! Therefore, the hosts ot the enns bike path package came up with something special for you in this extraordinary time:

  • Free cancellation up to 14 days before arrival
  • 70% cancellation up to the day before arrival
  • 90% cancellation on the day of arrival
  • 20% deposi

So you can dream of your time on the enns bike path and still react at short notice without having to fear fees. Alternatively, the hosts are happy to offer you a free rebooking for a later date.
 
The EasySummer cancellation is valid for all online bookings until November 30th, 2020.

In the period outside the EasySummer cancellation, the cancellation is regulated in the terms and conditions (www.hotelverband.at/down/AGBH_englisch.pdf).

Podklady na cestu:

Podklady obdržíte poštou před nástupem cesty. V případě objednávek bezprostředně před nástupem cesty budou uloženy ve Vašem ubytovacím zařízení.

Cestovní doklady vízová povinnost:

Stačí občanský průkaz, nepotřebujete žádné vízum ani nejsou předepsána povinná očkování.

Ručení resp. omezení ručení:

Účast na této cyklistické dovolené je na vlastní riziko. Nezletilí se smějí cesty zúčastnit jen v doprovodu oprávněné dospělé osoby. Každý účastník zodpovídá za to, že je ze zdravotního hlediska schopen tuto cestu absolvovat. Účastník rovněž nese plnou odpovědnost za dodržování dopravních předpisů.

Vyhláška o zárukách cestovních kanceláří (RSV):

Paušální pobyty organizované Turistickým svazem Radstadt jsou v případě platební neschopnosti zajištěny bankovní zárukou u Městského úřadu v Radstadtu, PSČ 5550. To platí pro již provedené platby v případě, že služba nebyla poskytnuta zcela nebo i jen zčásti. Podle § 7 odst. 1/Z4 RSV tímto prohlašujeme, že požadujeme zálohy ve výši max. 20 % z celkové ceny, a to dříve než dva týdny před nástupem cesty. Ručení Městského úřadu v Radstadtu se omezuje vůči zákazníkovi na cenu, kterou za cestu zaplatil, a v případě škody je toto ručení omezeno celkovou výší pojistné částky. Pokud by výše pojistné částky k uspokojení veškerých nároků nestačila, budou nároky zákazníků plněny ve výši alikvotního podílu. Veškeré nároky je nutné uplatnit do 8 týdnů od vzniku platební neschopnosti u Evropské cestovní pojišťovny (Europäische Reiseversicherung AG Kratochwjlestraße 4, 1220 Wien, Telefon: +43 (01)317 25 00, Fax: +43 (01) 319 93 67).

Ostatní dohody a ustanovení:

a) Tyto podmínky platí v případě, že nebyly v jednotlivých smlouvách učiněny odlišné individuální dohody.
b) Zjevné tiskové a početní chyby opravňují Turistický svaz k právnímu napadení cestovní smlouvy.
c) Místní příslušnost soudu: sídlo pořadatele.
d) Neplatnost jednotlivých ustanovení nemá za následek neplatnost celé cestovní smlouvy.
e) Za nevyužité služby jakéhokoli druhu nelze požadovat náhradu.
f) Firemní sídlo pořadatele: Tourismusverband Radstadt, Stadtplatz 17, A-5550 Radstadt
g) V ostatním platí Všeobecné obchodní podmínky v cestovním ruchu, s jejichž obsahem vyjadřujete poukázáním zálohy svůj souhlas.

Používáme Cookies, abychom Vám co nejvíce zpříjemnili používání našich webových stránek. Použitím našich webových stránek vyjadřujete svůj souhlas s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů. Čti více ...